Kuling.nu

Mötesplatsen för dig som har en förälder med psykisk sjukdom

Tidiga tecken på psykosInnan en person blir psykostisk
brukar den långsamt förändras, det kan pågå några veckor innan psykosen bryter ut. Till exempel kan personen börja vända på dygnet, bli arg för ingenting och börja dra sig undan folk. För de som har haft flera psykoser brukar det vara samma förändringar varje gång.

Den som lever ihop med personen brukar bli bra på att se de här förändringarna. När man ser förändringarna behöver man snabbt få hjälp från psykiatrin.  Familjen ska inte ensam behöva klara av att hjälpa personen.  Barn ska inte behöva ta ansvar för sin förälder, men de behöver ha en vuxen att vända sig till. En kontaktperson för föräldern inom psykiatrin kan vara den personen.


 

Innehåll: Katarina Axelsson

Publicerad: 2008-09-26