Kuling.nu

Mötesplatsen för dig som har en förälder med psykisk sjukdom

Schizofreni

Schizofreni är en form av långvarig psykos som pågår i mer än ett halvt år och som kan bestå hela livet. Det är en allvarlig och långvarig psykisk sjukdomNär man lider av schizofreni
har man en allvarligt störd verklighetsuppfattning med inslag av vanföreställningar, hallucinationer, negativa symtom.

För att få diagnosen schizofreni ska man haft symtom under minst sex månader.

För den som drabbas kan det bli svårt att leva ett vanligt liv. Schizofeni medför ofta psykiska funktionshinder som kan göra att personen får handikapp i olika situationer.

 

 

Innehåll: Katarina Axelsson

Publicerad: 2008-09-26