Kuling.nu

Mötesplatsen för dig som har en förälder med psykisk sjukdom

Hjälp att fåPsykos är en allvarlig psykisk sjukdom
som kan vara svår att bota. Det finns medicin som används vid psykossjukdom. Medicinen botar inte sjukdomen, men den tar bort och lindrar symtomen.

För vissa personer med psykos kan en del i behandlingen vara att gå i psykoterapi. Gemensamt för olika typer av terapier är att den drabbade ska kunna förstå sig själv och sin situation bättre och lära sig att hantera sina problem.

Andra former av träning, både när det gäller tankeförmågan och när det gäller praktiska saker kan också vara till stor hjälp för att man skall kunna tillfriskna. Träningen kan ske enskilt eller i grupp.

Ibland kan det vara nödvändigt att man får hjälp på sjukhus. På sjukhuset får man medicin som dämpar psykosen. En kontaktperson utses som genom samtal och omvårdnad stöder personen. En person som inte själv förstår att den behöver hjälp kan vårdas mot sin vilja på sjukhus. Det finns en lag om det som heter LPT (Lagen om psykiatrisk tvångsvård). 

 

Innehåll: Katarina Axelsson

Publicerad: 2008-09-26