Kuling.nu

Mötesplatsen för dig som har en förälder med psykisk sjukdom

Varför får man en psykisk sjukdom

Psykiska sjukdomar beror oftast på många olika saker tillsammans.

 

 

Fortfarande vet man inte allt om hur psykiska sjukdomar uppstår. Men man tror att det oftast är många olika saker tillsammans som gör att någon blir sjuk.

Människor är olika, några är sårbara medan andra är starka och tål stora påfrestningar i livet. Vissa är mer känsliga för stress, andra klarar att utsättas för mycket stress. Hur man utvecklas som person beror på vad man är med om i livet men även om förmågan att handskas med det.

Har vi varit med om svåra upplevelser när vi växt upp så har det betydelse för hur vi senare i livet klarar svårigheter. Upplevelser som påverkar kan vara att ha förlorat föräldrar tidigt i livet, brist på kärlek, inlärd hjälplöshet, överbeskydd eller skador i fosterlivet.

Forskarna har sett att det är kan finnas förändring av viktiga ämnen i hjärnan - i hjärnans signalsystem vid psykisk sjukdom.  Medicinerna mot psykisk sjukdom fungerar så att de påverkar signalsubstanserna i hjärnan. Andra förändringar i hjärnan som tumörer, blödningar, infektioner eller syrebrist kan också påverka.

Även droger kan utlösa psykisk sjukdom. Att använda droger innebär alltid en risk för att få psykiska besvär och hjärnskador.

Forskning har visat att det är en ökad risk för psykisk sjukdom om det finns i släkten.

En stressande händelse kan vara det som sätter igång en sjukdomsperiod. Det kan handla om att byta jobb, att flytta eller att någon kär person dör. Men man kan också bli sjuk utan att det verkar finnas någon speciell yttre orsak.

Kroppen och själen eller psyket hör ihop och påverkar varandra. Har man mycket ont i kroppen kan man känna sig ledsen och deppig. Psykiska problem kan göra att man får ont i kroppen. 

 

Innehåll: Katarina Axelsson

Publicerad: 2008-09-26