Kuling.nu

Mötesplatsen för dig som har en förälder med psykisk sjukdom

Hjälp att få vid psykiska sjukdomar

 

 

Det finns många bra behandlingar att få vid psykisk sjukdom.  Här berättar vi om några.

Psykoterapi är en psykologisk behandling. Psykoterapi sker genom samtal med en utbildad psykoterapeut. Det finns olika former av psykoterapi. Psykodynamisk insiktsterapi och kognitiv beteendeterapi och är två av dessa. I en insiktsterapi arbetar man med att förstå sig själv och att få bli fri att uttrycka sina känslor. Under  en kognitiv terapi arbetar man mycket med att hitta bra sätt att hantera svårigheter i livet. Med terapin försöker man stärka personen att klara situationer som man känt sig hindrad att göra.

En kontaktperson inom psykiatrin kan genom samtal eller med praktisk hjälp ge stöd vid psykiska  besvär. Om man har långvariga besvär är det viktigt att ha en trygg relation att stödja sig på, exempelvis en kontaktperson.

Det finns olika mediciner för olika psykiska besvär. Mediciner tar bort symtom, men botar inte. Man behöver oftast använda medicinerna under en lång tid och varje dag. Mediciner ger bäst hjälp om man samtidigt får samtalsbehandling och stöd i att anpassa sin vardag efter sjukdomen.

Efter att ha insjuknat i en psykisk sjukdom kan man behöva särskild hjälp att komma tillbaka till sitt arbete, sina studier eller till att fungera i sitt hem. Det kallas rehabilitering. Hos en sjukgymnast kan man få träna avslappning och kroppskännedom. Tillsammans med arbetsterapeuten tränar man på att åter göra det man gjort innan sjukdomen. En sjukdomsperiod kan leda till att man behöver göra förändringar i tillvaron. Det kan också var ett mål med rehabiliteringen.

Både den som blivit sjuk och de anhöriga behöver få kunskap om sjukdomen.
På en del sjukhus finns undervisningsgrupper  för anhöriga och patienter där man får kunskap om orsaker, symtom och behandling. Enskilt stöd i familjen ges för att hantera svårigheter som hänger samman med sjukdomen.

I grupp för barn och ungdom får man träffa andra barn som också har en förälder med psykisk sjukdom. Genom olika teman, lekar och övningar får man på ett lätt sätt lära sig mer om psykiska sjukdomar och får stöd i sin egen situation. 

I en anhörigförening kan man få stöd och hjälp av andra som är i en liknande situation. Föreningen arbetar också för att ta tillvara psykiskt funktionshindrades intressen

 

 


 

Innehåll: Katarina Axelsson

Publicerad: 2008-09-26