Kuling.nu

Mötesplatsen för dig som har en förälder med psykisk sjukdom

Neuropsykiatriska störningar

Till de Neuropsykiatriska störningarna ränknas bland annat ADHD och autismspektrumtillståndNeuropsykiatriska störningar
visar sig oftast mycket tidigt i livet. Man tror att de till stor del är medfödda och beror på förändrigar i hjärnan.

Personer med ADHD har problem med uppmärksamhet, impulsivitet och överaktivitet. En del kan ha lägre aktivitetsnivå än normalt. Då brukar man kalla det för ADD. ADHD förekommer hos cirka 5 procent av alla skolbarn. Det är vanligare bland pojkar och män att få diagnosen än för flickor och kvinnor.

Personer med autismspektrumtillstånd har svårt att ha en ömsesidig kontakt med andra. De har svårt att förstå andra människor och kan ha svårt att ha utbyte av att prata med andra. De har begränsning i att fantisera, leka, sätt att vara på och intressen. I Sverige brukar man uppskatta att ca 2 barn per 1000 har autism. Det är fler pojkar än flickor som får diagnosen.

Andra typiska drag är specialintressen, annorlunda sätt att använda och förstå språket på och svårigheter med snabba förändringar.

Om barn med neuropsykiatrisk störning inte uppmärksammas tidigt och får förståelse och hjälp för sina problem är risken stor att de misslyckas i skolan, att de tappar självkänslan och att de får allvarliga sociala anpassningssvårigheter. Som vuxna riskerar de att drabbas av depressioner, relationsproblem, svårigheter att klara arbetslivet och vardagen samt, i värsta fall, att hamna i missbruk och kriminalitet.

Idag finns det mycket kunskap om neuropsykiatriska diagnoser. På vår länksida finns länkar till andra webbplatser där Du kan läsa mer om detta.


 

 

Innehåll: Katarina Axelsson

Publicerad: 2022-02-16