Kuling.nu

Mötesplatsen för dig som har en förälder med psykisk sjukdom

Flicka som är ensam

psykisk sjukdom är ganska vanligt, det är många som har en förälder med psykisk sjukdom

Att leva med en psykiskt sjuk förälder

Att leva med en förälder som har en psykisk sjukdom är annorlunda, Du är inte ensam - många har det som Du.


När någon i familjen blir psykiskt sjuk så påverkar det hela familjen. Föräldrar som är psykiskt sjuka kan få svårt att ta hand om sina barn som dom brukar. De kan få svårt att sköta matlagning, handla, tvätta och annat som man måste göra hemma. Föräldern kan också få svårt att lära sina barn saker och att sätta gränser för dem. Det är lätt att det blir barnen själva som får ta över ansvaret för detta.

Barn går ofta och är orolig för sin förälder och då kan det vara svårt att koncentrera sig på andra saker. Det gör att man inte alltid orkar hänga med så bra i skolan eller göra sina läxor. Ibland avstår man ifrån att göra saker som man egentligen vill göra på fritiden.

När en förälder har mycket konstiga tankar och säger konstiga saker kan det vara svårt att veta vad som är rätt och fel. Särskilt svårt är det när de påstår saker om sina egna barn.

En del föräldrar kan uppträda så att deras barn får skämmas för dem och de blir rädda för att ta hem kompisar. De vill inte att föräldrarna ska komma till skolan. De kan också vara rädda för att föräldern ska skada dem eller göra sig själv illa.

Vuxna tycker ofta att det är svårt att prata om psykisk sjukdom. Därför får barn för lite förklaringar på vad som hänt och varför föräldern blivit sjuk.

                                                               

Innehåll: Katarina Axelsson och Veronica Larsson

Publicerad: 2022-07-12