Kuling.nu

Mötesplatsen för dig som har en förälder med psykisk sjukdom

Råd till Dig när Din förälder är sjuk

Här har vi några råd till Dig som kan vara bra att göra eller tänka på när Din mamma eller pappa är sjuk.

 

 • Gör något varje dag som Du tycker om att göra
 • Försök att tänka ut en person som du litar på och prata med den om hur Du har det hemma
 • Kom ihåg att tycka om Dig själv. Tänk varje dag på något bra Du gjort
 • Säg Nej till sådant som Du vet inte är bra för Dig
 • Försök kommma ihåg att det är sjukdomen som gör att din förälder är förändrad. Din förälder är inte en dålig människa
 • Påminn Dig om det som är bra och roligt i din familj. Behåll bra minnen av Din förälder. Spara roliga kort i en pärm och titta på dem ibland
 • Åk bort om Du kan, hälsa på hos någon vän
 • Det är vuxna som ska ta hand om din förälder när den mår dåligt
 • Ta inte över allt praktiskt hemma. Prata med skolsköterskan eller skolkuratorn så får de kontakta socialtjänsten i din kommun som ska ordna med hjälp
 • Ditt skolarbete och dina fritidsintressen är viktiga och ska komma i första hand för Dig
 • Det är bra att ha kunskap om Din förälders sjukdom. Sjukvården har till uppgift att ge dig information
 • Om Din förälder är inlagd på sjukhus, hälsa på om Du verkligen vill det för Din egen skull, inte för att någon annan vill det
 • Du ska inte behöva vara ensam med någon som är psykotisk      


Om Du har fler tips eller har provat på våra råd och har
 synpunkter
på dem, så skriv gärna till vårt forum och berätta!

På sidan vägar till stöd kan Du hitta information om stödverksamheter som finns på olika håll i Sverige.

Innehåll: Katarina Axelsson

Publicerad: 2008-10-21